ข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์
โดยการใช้เว็บไซต์นี้และหรือบริการของ บริษัท คุณยอมรับว่า BCR หรือ บริษัท ในเครือและผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ แม้ว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ให้ไว้โดยสุจริตและเชื่อโดย BCR หรือ บริษัท ในเครือว่ามีความถูกต้อง แต่ก็ไม่มีการรับประกันที่ชัดเจนหรือโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความตรงต่อเวลาโดย BCR หรือ บริษัท ในเครือและผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลนี้ นอกจากนี้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และในการเปิดบัญชีการค้า BCR หรือ บริษัท ในเครือคุณตกลงที่จะไม่ถือ BCR หรือ บริษัท ในเครือและผู้ให้บริการรายใดที่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่คุณอาจได้รับจากข้อมูลที่คุณได้รับบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์นี้ ไปยัง ขอแนะนำให้คุณทำการตัดสินใจของคุณหลังจากที่คุณได้ตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมความคิดเห็นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแห่งแล้วและได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเพื่อความแตกต่างจากแหล่งข้อมูลอิสระอื่น ๆ
BCR และผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งและ บริษัท ในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญเสียที่เกิดจากการหยุดให้บริการเว็บไซต์หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ BCR เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น BCR เป็นชื่อการค้าของ BCR Co Pty Ltd (BVI) บริษัท หมายเลข 1975046