Dasar Privasi
PENGENALAN
BCR Co Pty Ltd ("BCR" atau "Syarikat") perlu mengumpulkan maklumat peribadi daripada pelanggan dan bakal pelanggan kami untuk memberi mereka produk, perkhidmatan dan sebarang maklumat yang berkaitan.
Privasi anda sangat penting kepada kami dan kami menjadikannya menjadi keutamaan kami untuk melindungi dan menjamin mana-mana dan semua maklumat sulit berkaitan dengan individu.
Dasar Privasi ini akan meneruskan langkah-langkah yang diambil oleh BCR untuk mengumpul, menggunakan dan menguruskan maklumat peribadi yang kami terima daripada anda atau pihak ketiga berhubung dengan produk dan perkhidmatan yang kami sediakan. Dasar Privasi ini juga menggariskan hak anda berkaitan dengan pemprosesan maklumat peribadi anda.
Dasar Privasi kami disemak dan dikemas kini secara berkala untuk mematuhi undang-undang perlindungan data dan peraturan privasi lain.
PERLINDUNGAN PRIVASI
BCR menghormati privasi mana-mana pengguna yang mengakses laman webnya, dan oleh itu komited untuk mengambil semua langkah yang munasabah untuk melindungi privasi dan maklumat sulit semua pelanggan dan pelawat laman web kami, selaras dengan undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berkenaan .
Untuk memastikan ini, kami telah melatih kakitangan kami tentang pentingnya melindungi dan menghormati maklumat dan privasi peribadi anda. Kami juga telah melantik Pegawai Perlindungan Data untuk memastikan bahawa Syarikat kami mengurus / memproses maklumat peribadi anda dengan mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan data yang terpakai dan mengikut Dasar Privasi ini.
Maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami ketika mendaftarkan diri sebagai pengguna laman web Syarikat atau perkhidmatannya diklasifikasikan sebagai maklumat terdaftar, yang dilindungi dalam beberapa cara yang berbeda. Anda boleh mengakses maklumat berdaftar anda selepas log masuk ke MyBCR.
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa kata laluan anda hanya diketahui oleh anda dan tidak didedahkan kepada orang lain. Maklumat berdaftar anda disimpan dengan selamat dengan kami, dan hanya kakitangan yang diberi kuasa yang mempunyai akses kepada maklumat ini. Harap maklum bahawa pemindahan maklumat melalui internet tidak selalu sepenuhnya aman, tetapi kami telah mengambil langkah berjaga-jaga yang penting untuk memastikan data peribadi anda dilindungi.
MAKLUMAT PERIBADI KAMI MENDAPATKAN
Sebagai sebahagian daripada proses permohonan kami dan untuk membuka apa-apa jenis akaun dengan kami, anda mesti melengkapkan dan mengemukakan borang permohonan dengan semua maklumat yang diperlukan. Dengan melengkapkan borang permohonan ini, anda diminta untuk mendedahkan maklumat peribadi untuk membolehkan Syarikat menilai permohonan anda dan mematuhi undang-undang yang berkaitan (termasuk peraturannya). Maklumat yang anda berikan juga boleh digunakan oleh Syarikat untuk memberitahu anda mengenai perkhidmatannya.
Maklumat yang kami dapat kutip dari anda termasuk yang berikut:
 • Nama penuh
 • Alamat kediaman
 • Butiran perhubungan (cth. Nombor telefon, alamat e-mel, dll.)
 • Tarikh kelahiran dan kewarganegaraan
 • Maklumat tentang pendapatan dan kekayaan anda, termasuk maklumat mengenai sumber dana, aset dan liabiliti anda, maklumat akaun bank, penyata perdagangan, penyata kewangan
 • Baki akaun dagangan, aktiviti dagangan, pertanyaan anda dan jawapan kami
 • Butiran profesion dan pekerjaan
 • Data pengesahan (misalnya tandatangan)
 • Data lokasi
 • Prestasi perdagangan, pengetahuan dan pengalaman
 • Maklumat pengesahan, yang merangkumi maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda seperti pasport atau lesen memandu (contohnya juga termasuk maklumat latar belakang yang kami terima tentang anda dari rekod awam atau dari entiti lain yang tidak berafiliasi dengan kami). Selain itu, kami boleh mengumpul maklumat lain yang boleh dikenal pasti, seperti nombor pengenalan dan / atau nombor pendaftaran pasport / cukai
 • Maklumat pengesahan, yang merangkumi maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda seperti pasport atau lesen memandu (contohnya juga termasuk maklumat latar belakang yang kami terima tentang anda dari rekod awam atau dari entiti lain yang tidak berafiliasi dengan kami). Selain itu, kami boleh mengumpul maklumat lain yang boleh dikenal pasti, seperti nombor pengenalan dan / atau nombor pendaftaran pasport / cukai
Kami memperoleh maklumat ini dalam beberapa cara melalui penggunaan perkhidmatan kami, termasuk melalui laman web, aplikasi, aplikasi pembukaan akaun, borang akaun demo atau komunikasi perkhidmatan pelanggan kami. Kami juga boleh mengumpulkan maklumat ini tentang anda dari pihak ketiga seperti pembekal pembayaran anda dan melalui sumber yang tersedia secara umum. Kami juga menyimpan rekod tingkah laku perdagangan anda, termasuk rekod mengenai perkara berikut:
 • Produk yang anda berdagang dengan kami dan prestasi mereka
 • Data sejarah mengenai perdagangan dan pelaburan yang telah anda buat, termasuk jumlah yang dilaburkan
 • Butiran perhubungan (cth. Nombor telefon, alamat e-mel, dll.)
 • Tarikh lahir, jantina, kewarganegaraan
 • Pilihan anda untuk jenis produk dan perkhidmatan tertentu
Jika anda memilih untuk tidak memberikan maklumat itu, kami perlu memenuhi permintaan anda untuk produk atau perkhidmatan tertentu, kami mungkin tidak dapat memberikan anda produk atau perkhidmatan yang diminta.
Kami boleh merakam sebarang komunikasi, elektronik, melalui telefon, secara peribadi atau sebaliknya, yang kami ada dengan anda berhubung dengan perkhidmatan yang kami berikan kepada anda dan hubungan perniagaan kami dengan anda. Rakaman ini akan menjadi satu-satunya milik kami dan akan menjadi bukti komunikasi antara kami. Perbualan telefon sedemikian boleh dirakam tanpa menggunakan nada amaran atau apa-apa notis selanjutnya.
PEMPROSES MAKLUMAT PERIBADI ANDA
Kami boleh memproses data peribadi anda berdasarkan asas berikut dan untuk tujuan berikut:
 1. PRESTASI KONTRAK
  Kami memproses data peribadi untuk menyediakan perkhidmatan dan produk kami, serta maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami berdasarkan hubungan kontrak dengan pelanggan kami (iaitu untuk melaksanakan tanggungjawab kontrak kami). Di samping itu, pemprosesan data peribadi berlaku untuk dapat melengkapkan prosedur masuk / penerimaan klien kami.
  Memandangkan perkara di atas, kami perlu mengesahkan identiti anda untuk menerima anda sebagai pelanggan kami dan kami perlu menggunakan butiran tersebut untuk menguruskan akaun dagangan dengan kami dengan berkesan. Ini mungkin termasuk pihak ketiga yang menjalankan pemeriksaan kredit atau identiti bagi pihak kami. Penggunaan maklumat peribadi anda adalah penting bagi kami untuk mengetahui siapa anda seperti kami mempunyai kewajipan undang-undang untuk mematuhi kewajipan pengawalseliaan 'Ketahui Pelanggan anda dan ketekunan pelanggan'.
 2. PEMATUHAN DENGAN KEWAJIPAN HUKUMAN
  Terdapat beberapa obligasi undang-undang yang dikenakan oleh undang-undang yang berkaitan dengan mana kita tertakluk, serta keperluan undang-undang tertentu (misalnya undang-undang anti-pengubahan wang haram, undang-undang perkhidmatan kewangan, undang-undang perbadanan, undang-undang privasi dan undang-undang cukai). Terdapat juga pelbagai pihak berkuasa penyeliaan yang undang-undang dan peraturannya terpakai kepada kami. Kewajipan dan keperluan sedemikian memaksakan kepada kami aktiviti pemprosesan data peribadi yang diperlukan untuk pemeriksaan kredit, pengesahan identiti, pemprosesan pembayaran, pematuhan perintah mahkamah, undang-undang cukai atau kewajiban pelaporan lain dan kawalan anti pengubahan wang haram.
  Kewajiban ini berlaku pada berbagai-bagai kali, termasuk pelanggan on-boarding / penerimaan, bayaran dan pemeriksaan sistemik untuk pengurusan risiko.
 3. UNTUK TUJUAN MENYELAMATKAN KEPENTINGAN LEGITIMAT
  Kami memproses data peribadi untuk melindungi kepentingan yang sah yang dilakukan oleh kami atau oleh pihak ketiga. Minat yang sah adalah apabila kita mempunyai alasan perniagaan atau komersil untuk menggunakan maklumat anda. Contoh-contoh aktiviti pemprosesan seperti berikut:
  • Memulakan tuntutan undang-undang dan menyediakan pertahanan kami dalam prosedur litigasi
  • Pengurusan Risiko
  • Langkah-langkah untuk menguruskan perniagaan dan untuk terus mengembangkan produk dan perkhidmatan
  • Langkah-langkah untuk memastikan keselamatan IT dan sistem, mencegah kemungkinan jenayah, keselamatan aset, kawalan kemasukan dan langkah-langkah anti-pencerobohan
  • Berkongsi data peribadi anda dalam BCR untuk tujuan mengemaskini / mengesahkan data peribadi anda selaras dengan rangka kerja pematuhan anti pencucian wang yang berkaitan
 4. ANDA TELAH MENYEDIAKAN CONSENT ANDA
  Penyimpanan dan penggunaan data peribadi kami adalah berdasarkan persetujuan anda (selain dari alasan yang dijelaskan atau tersirat dalam polisi ini apabila persetujuan anda tidak diperlukan). Anda boleh membatalkan persetujuan pada bila-bila masa; bagaimanapun, apa-apa pemprosesan data peribadi sebelum penerimaan pembatalan anda tidak akan terjejas.
 5. UNTUK MENYEDIAKAN ANDA DENGAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN, ATAU MAKLUMAT MENGENAI PRODUK DAN PERKHIDMATAN KAMI, DAN MENURUT KEPERLUAN ANDA
  Sebaik sahaja anda berjaya membuka akaun dagangan dengan kami, atau melanggan kemas kini, kami perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk melaksanakan perkhidmatan kami dan mematuhi tanggungjawab kami kepada anda. Ia juga dalam kepentingan sah kami untuk memastikan kami menyediakan produk dan perkhidmatan terbaik supaya kami dapat meninjau keperluan anda secara berkala berdasarkan penilaian kami terhadap maklumat peribadi anda untuk memastikan anda mendapat manfaat produk terbaik dan perkhidmatan dari kami.
 6. UNTUK MENYIASKAN ATAU KETERANGAN SETELAH ATAU PERKAKASAN
  Kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada anda untuk menyiasat isu atau menyelesaikan pertikaian dengan anda kerana ia adalah demi kepentingan sah kami untuk memastikan isu dan pertikaian diselidiki dan diselesaikan dengan cara yang tepat pada masanya dan cekap.
 7. MEMATUHI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG DILAKUKAN, ORANG-ORANG MAHKAMAH, PROSES PENGHASILAN LAIN, ATAU KEPERLUAN-KEPEMILIKAN SETIAP PIHAK BERKUASA PENGGUNAAN YANG BERLAKU
  Kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk mematuhi mana-mana undang-undang dan peraturan, perintah mahkamah atau proses kehakiman yang lain, atau keperluan mana-mana pihak berkuasa peraturan yang berkenaan. Kami melakukan ini bukan sahaja untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami tetapi kerana ia juga mungkin untuk kepentingan sah kami untuk berbuat demikian.
 8. ANALISIS DATA
  Laman web dan e-mel kami mungkin mengandungi suar web atau tag piksel atau mana-mana jenis alat analisis data yang serupa yang membolehkan kami menjejak penerimaan surat-menyurat dan menghitung bilangan pengguna yang telah melawat halaman web kami atau membuka surat-menyurat kami. Kami boleh agregat maklumat peribadi anda (seperti sejarah perdagangan) dengan maklumat peribadi klien kami yang lain secara tanpa nama. Jika maklumat peribadi anda tidak dalam bentuk yang tidak dikenali, adalah demi kepentingan sah kami untuk terus menilai maklumat peribadi untuk memastikan produk dan perkhidmatan yang kami sediakan berkaitan dengan pasaran.
 9. TUJUAN PEMASARAN
  Kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran melalui e-mel, telefon, SMS atau kaedah lain (seperti saluran media sosial) untuk memastikan anda sentiasa dikemas kini dengan produk dan perkhidmatan terkini kami. Kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada mana-mana pihak luar yang membolehkan mereka terus memasarkan kepada anda.
 10. TUJUAN PERNIAGAAN DALAMAN DAN PENERIMAAN REKOD
  Kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk perniagaan dalaman dan penyelidikan atau tujuan penyimpanan rekod. Pemprosesan sedemikian adalah demi kepentingan sah kita sendiri dan diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kita. Ini mungkin termasuk sebarang komunikasi yang kami ada dengan anda berhubung dengan perkhidmatan dan produk yang kami berikan kepada anda. Kami juga akan menyimpan rekod untuk memastikan anda mematuhi tanggungjawab kontrak anda menurut perjanjian yang mengawal hubungan kami dengan anda.
 11. NOTIFIKASI LEGAL
  Sering kali undang-undang menghendaki kami menasihati anda mengenai perubahan tertentu terhadap produk atau perkhidmatan atau undang-undang. Kami mungkin perlu memaklumkan anda mengenai perubahan kepada terma atau ciri produk atau perkhidmatan kami. Kami perlu memproses maklumat peribadi anda untuk menghantar pemberitahuan undang-undang ini. Anda akan terus menerima maklumat ini daripada kami walaupun anda memilih untuk tidak menerima maklumat pemasaran langsung daripada kami.
 12. SEKURITI FIZIKAL
  Jika anda memasukkan mana-mana premis kami, kami boleh merekodkan imej anda di CCTV kami atas alasan keselamatan. Kami juga boleh mengambil butiran anda untuk menyimpan rekod siapa yang telah memasuki premis kami pada mana-mana hari tertentu. Ia adalah kepentingan sah kami untuk melakukan ini untuk mengekalkan persekitaran kerja yang selamat dan selamat.
PENDEDAHAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA
Syarikat tidak akan mendedahkan mana-mana maklumat rahsia kliennya kepada pihak ketiga, kecuali: (a) setakat mana ia dikehendaki berbuat demikian menurut mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan yang berkenaan; (b) jika ada kewajipan untuk mendedahkan; (c) jika kepentingan perniagaan yang sah memerlukan pendedahan; atau (d) atas permintaan anda atau dengan persetujuan anda atau kepada Orang yang diperihalkan dalam polisi ini. Syarikat akan berusaha untuk membuat pendedahan sedemikian berdasarkan 'keperluan untuk mengetahui', melainkan jika diarahkan oleh pihak berkuasa pengawalseliaan. Di bawah keadaan sedemikian, Syarikat akan memaklumkan pihak ketiga mengenai sifat rahsia maklumat tersebut.
Sebagai sebahagian daripada menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di atas, Syarikat boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada yang berikut:
 • Mana-mana syarikat BCR, yang bermaksud mana-mana syarikat pemegangan utama kami dan anak syarikat masing-masing boleh menerima maklumat sedemikian;
 • Syarikat bersekutu dan penyedia perkhidmatan kami, untuk tujuan perniagaan, termasuk pihak ketiga seperti penyedia perkhidmatan perniagaan dan penasihat pakar yang telah dikontrak untuk memberikan kami pentadbiran, kewangan, undang-undang, cukai, pematuhan, insurans, penyelidikan atau perkhidmatan lain;
 • Pengenalan perniagaan dengan siapa kita mempunyai hubungan perniagaan bersama;
 • Pihak perniagaan, penyedia kredit, mahkamah, tribunal dan pihak berkuasa pengawalseliaan yang dipersetujui atau dibenarkan oleh undang-undang;
 • dan sesiapa yang diberi kuasa oleh anda.
Jika Syarikat mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak perniagaan, seperti kad atau syarikat pemprosesan pembayaran lain atau bank, untuk melakukan perkhidmatan yang diminta oleh klien, pihak ketiga tersebut boleh menyimpan maklumat anda untuk mematuhi kewajiban undang-undang dan lain-lain.
Pelanggan menerima dan memberi persetujuan bahawa Syarikat boleh, dari semasa ke semasa, menganalisis data yang dikumpul semasa melawat laman web kami atau dengan cara lain, seperti soal selidik, untuk tujuan statistik untuk meningkatkan aktiviti perniagaan Syarikat.
PEMINDAHAN DI LUAR NEGARA EKONOMI EROPAH
Kami boleh memindahkan maklumat peribadi anda di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) kepada syarikat BCR lain serta penyedia perkhidmatan (iaitu pemproses) yang terlibat bagi pihak kami. Setakat yang kami memindahkan maklumat anda di luar EEA, kami akan memastikan pemindahan itu sah dan pemproses di negara ketiga diwajibkan untuk mematuhi undang-undang perlindungan data Eropah atau undang-undang negara lain yang boleh dibandingkan dan untuk memberikan perlindungan yang sesuai berhubung untuk memindahkan data anda mengikut GDPR Perkara 46.
Dengan menyerahkan data peribadi anda, anda bersetuju dengan maklumat peribadi anda yang diproses oleh kakitangan BCR yang beroperasi di luar EEA yang bekerja untuk kami. Kakitangan tersebut mungkin, antara lain, terlibat dalam memenuhi permintaan anda, pemprosesan butiran pembayaran anda dan penyediaan perkhidmatan sokongan. Syarikat akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda dirawat dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini.
MAKLUMAT BERKUMPULAN ANDA
Sistem pelacakan yang digunakan di laman web Syarikat boleh mengumpulkan data peribadi anda untuk mengoptimumkan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan / klien yang berpotensi. Laman web mengumpul maklumat dengan cara berikut:
 1. MAKLUMAT PERANTI
  Dengan mengenali peranti anda yang digunakan untuk mengakses dan menggunakan laman web Syarikat, kami dapat menyediakan anda dengan versi paling sesuai di laman web kami.
 2. MAKLUMAT LOG
  Pembalakan tingkah laku tertentu di laman web ini membolehkan syarikat mengesan tindakan pengguna dan oleh itu, menyelesaikan masalah yang mungkin berlaku.
 3. MAKLUMAT LOKASI
  Menggunakan alamat IP anda membantu kami melungsurkan kandungan laman web kami, yang kami berikan kepada anda berdasarkan negara anda, dan meningkatkan pengalaman pengguna anda di laman web kami.
COOKIES
Kuki adalah kepingan kecil data yang dihantar dari laman web kami ke penyemak imbas anda dan disimpan pada pemacu keras komputer anda apabila menggunakan laman web kami, dan ia mungkin termasuk nombor pengenalan unik. Tujuan mengumpul maklumat ini adalah untuk memberi anda pengalaman yang lebih relevan dan berkesan di laman web kami, termasuk pembentangan halaman web kami mengikut keperluan atau keutamaan anda.
Kuki sering digunakan di banyak laman web di internet, dan anda boleh memilih jika dan bagaimana kuki akan diterima dengan menukar pilihan dan pilihan anda dalam penyemak imbas anda. Anda mungkin tidak dapat mengakses beberapa bahagian laman web kami jika anda memilih untuk melumpuhkan penerimaan kuki di penyemak imbas anda, terutamanya dalam portal klien MyBCR anda dan bahagian lain laman web kami yang selamat. Oleh itu, kami mengesyorkan anda untuk membolehkan penerimaan kuki untuk mendapat manfaat daripada semua perkhidmatan dalam talian kami.
Selain itu, kami menggunakan kuki untuk ciri pemasaran semula untuk membolehkan kami menjangkau pengguna yang sebelum ini melawat laman web kami dan telah menunjukkan minat terhadap produk dan perkhidmatan kami. Secara berkala, kami boleh menggunakan vendor pihak ketiga untuk memaparkan iklan kami melalui internet kepada anda, berdasarkan penggunaan laman web kami sebelum ini. Anda boleh memilih penggunaan cookies ini pada bila-bila masa dengan melawat halaman Tetapan Iklan Google .
Syarikat menggunakan kuki sesi ID dan kuki yang berterusan. Kuki ID sesi tamat tempoh masa yang ditetapkan atau ketika tetingkap penyemak imbas ditutup. Kuki berterusan tetap pada cakera keras anda untuk tempoh masa yang panjang. Anda boleh mengalih keluar cookies yang berterusan dengan mengikuti arahan yang disediakan dalam fail 'Pelayar' pelayar web anda.
Untuk butiran lanjut mengenai dasar cookie kami dan bagaimana cookies kami berfungsi, baca Dasar Cookie kami.
BAGAIMANA KAMI MENERIMA KONSENT ANDA
Sekiranya kami menggunakan maklumat peribadi anda memerlukan persetujuan anda, persetujuan tersebut akan diberikan mengikut terma bertulis yang menyatakan hubungan perniagaan kami (yang terdapat di laman web kami, seperti yang dipinda dari masa ke semasa), atau mana-mana kontrak lain kami mungkin telah memasuki dengan anda atau seperti yang dinyatakan dalam komunikasi kami dengan anda dari semasa ke semasa. Jika kami bergantung pada persetujuan anda sebagai asas undang-undang kami untuk memegang dan memproses maklumat peribadi anda, anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan itu pada bila-bila masa dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.
PENYIMPANAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA DAN TEMPOH PEMENANGAN
Berhubung dengan maklumat peribadi anda, kami akan memegang ini selagi kami mempunyai hubungan perniagaan dengan anda, dalam gabungan kemudahan penyimpanan komputer yang selamat dan fail berasaskan kertas dan rekod lain dan kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi maklumat peribadi kami berpegang kepada penyalahgunaan, kehilangan, akses tanpa kebenaran, pengubahsuaian atau pendedahan.
Apabila kami menganggap bahawa maklumat peribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang dikumpulkan, kami akan mengalih keluar sebarang butiran yang akan mengenal pasti anda atau kami akan memusnahkan rekod dengan selamat. Walau bagaimanapun, kami mungkin perlu mengekalkan rekod untuk tempoh masa yang ketara (selepas anda berhenti menjadi pelanggan kami). Contohnya, kami tertakluk kepada undang-undang anti pengubahan wang haram tertentu yang memerlukan kami mengekalkan yang berikut, untuk tempoh 5 tahun selepas hubungan perniagaan kami dengan anda telah berakhir:
 • Salinan dokumen yang kami gunakan untuk mematuhi kewajipan ketekunan pelanggan kami;
 • Menyokong bukti dan rekod transaksi dengan anda dan hubungan anda dengan kami.
Selain itu, maklumat peribadi yang kami pegang dalam bentuk komunikasi yang direkodkan, melalui telefon, secara elektronik, secara peribadi atau sebaliknya, akan diadakan selaras dengan keperluan pengawalseliaan tempatan (iaitu, 5 tahun selepas hubungan perniagaan kami dengan anda telah berakhir atau lebih lama jika anda mempunyai kepentingan yang sah (seperti mengendalikan pertikaian dengan anda). Jika anda telah memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran, kami akan memegang butiran anda pada senarai penindasan kami supaya kami tahu anda tidak mahu menerima komunikasi ini.
Kami mungkin menyimpan data anda lebih lama daripada 5 tahun jika kami tidak dapat memadamnya untuk alasan undang-undang, pengawalseliaan atau teknikal.
HAK ANDA TENTANG MAKLUMAT PERIBADI ANDA
MAKLUMAT DAN AKSES
Anda mempunyai hak untuk meminta apa maklumat yang kami proses, bersama dengan salinan maklumat peribadi itu dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh permintaan anda. Jika anda memerlukan salinan tambahan, kami mungkin perlu mengenakan yuran pentadbiran.
RECTIFICATION
Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan maklumat peribadi anda tetap tepat, lengkap dan terkini. Jika maklumat peribadi yang kami pegang tentang anda adalah tidak tepat atau tidak lengkap, anda berhak untuk membetulkannya. Jika kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan memberitahu mereka tentang pembetulan jika mungkin. Anda boleh memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa bahawa butiran peribadi anda telah berubah dengan menghantar e-mel kepada kami di [email protected] . Syarikat akan mengubah maklumat peribadi anda mengikut arahan anda. Untuk meneruskan permintaan sedemikian, dalam beberapa kes, kami mungkin memerlukan dokumen sokongan daripada anda sebagai bukti, iaitu maklumat peribadi yang kami dikehendaki menyimpan untuk pengawalseliaan atau tujuan undang-undang lain.
ERASURE
Anda boleh meminta kami memadamkan atau mengeluarkan maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu seperti jika kami tidak memerlukannya atau anda mengeluarkan persetujuan anda (jika berkenaan) dengan syarat kami tidak mempunyai kewajipan undang-undang untuk mengekalkan data tersebut. Permintaan tersebut akan tertakluk kepada had pengekalan yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Sekiranya kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan memberitahu mereka mengenai pemadaman jika mungkin.
PEMPROSESAN PEMPROSESAN
Anda boleh meminta kami untuk 'menyekat' atau menekan pemprosesan data peribadi anda dalam keadaan tertentu seperti jika anda bertanding dengan ketepatan maklumat atau objek peribadi itu kepada kami memprosesnya. Ia tidak akan menghalang kami daripada menyimpan maklumat peribadi anda. Kami akan memaklumkan anda sebelum kami memutuskan untuk tidak bersetuju dengan sebarang sekatan yang diminta. Sekiranya kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan memaklumkan mengenai sekatan jika mungkin.
PELABURAN DATA
Di bawah Peraturan Perlindungan Data Am (679/2016), anda mempunyai hak, dalam keadaan tertentu, untuk mendapatkan maklumat peribadi yang telah anda berikan kepada kami (dalam format yang berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin) dan menggunakannya semula di tempat lain atau mintalah kami memindahkannya kepada pihak ketiga pilihan anda.
OBJEKTIF
 • Bergantung pada kepentingan kita sendiri atau orang lain yang sah untuk memproses maklumat peribadi anda kecuali jika kita dapat menunjukkan alasan undang-undang yang menarik untuk pemprosesan;
 • Bergantung pada kepentingan kita sendiri atau orang lain yang sah untuk memproses maklumat peribadi anda kecuali jika kita dapat menunjukkan alasan undang-undang yang menarik untuk pemprosesan;
 • Memproses maklumat peribadi anda untuk pemasaran langsung;
 • Memproses maklumat peribadi anda untuk penyelidikan melainkan jika kami mempercayai secara munasabah pemprosesan sedemikian adalah perlu atau berhemat untuk melaksanakan tugas yang dijalankan dalam kepentingan umum (seperti oleh agensi pengawalseliaan atau penguatkuasaan).
OPT-OUT OF SUBMITTING MAKLUMAT PERIBADI ANDA
Sekiranya anda tidak mahu kami menggunakan maklumat peribadi anda, anda mesti memaklumkan Syarikat dengan menghantar e-mel kepada [email protected] . Jika anda memutuskan untuk berbuat demikian, kami mungkin tidak dapat terus memberikan maklumat, perkhidmatan dan / atau produk yang anda minta dan kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda dalam hal ini.
PENAFIAN UNDANG-UNDANG
Syarikat boleh mendedahkan maklumat peribadi anda seperti yang dikehendaki oleh peraturan dan peraturan dan jika Syarikat percaya bahawa pendedahan adalah perlu untuk melindungi hak kami atau untuk mematuhi prosiding lain, perintah mahkamah, proses undang-undang yang disampaikan atau menurut badan pemerintah, antara kerajaan atau badan pengawalseliaan lain . Syarikat tidak bertanggungjawab untuk salah guna atau kehilangan maklumat peribadi atau sebaliknya di laman web Syarikat yang Syarikat tidak mempunyai akses atau kawalan. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas maklumat peribadi anda yang tidak sah atau tidak sah kerana penyalahgunaan atau salah guna kata laluan, kecuaian atau campur tangan yang berniat jahat atau selainnya oleh anda atau disebabkan tindakan atau ketinggalan anda atau orang yang diberi kuasa oleh anda (sama ada atau untuk itu kebenaran dibenarkan oleh terma hubungan undang-undang kami dengan anda).
BAGAIMANA HUBUNGI KAMI
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi ini, sila e-mel kepada kami di [email protected] .